Keltiska språk 2020/2021

Kelterna ockuperade en gång stora delar av Europa, inklusive nuvarande Frankrike, Österrike och Schweiz, samt Irland och Storbritannien. Under 300-talet före Kristus nådde deras utbredning så långt som till Italien och Mindre Asien. De keltiska språken tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen och även om den så kallade kontinentalgaeliskan bara finns kvar i form av tidiga inskriptioner, har de keltiska språk som talades längs atlantkusten överlevt in i modern tid. Dessa språk kan delas in i två grupper: dels iriska, skotskgaeliska och manx (så kallad goideliska), dels kymriska, bretonska och korniska (så kallad Brythonic).

Även om de fortfarande utgör minoritetsspråk i sina respektive länder, har antalet människor som talar iriska, kymriska och skotskgaeliska ökat under de senaste decennierna. Kymriska är det mest talade av de keltiska språken, med över 600 000 talare enligt den senaste folkräkningen. Iriska är, förutom ett av de officiella språken i Irland, också ett officiellt EU-språk. Både modern iriska och kymriska erbjuds vid institutionen.

Att studera ett språk ger en unik inblick i en kultur, men genom introduktionskurser i keltisk historia och medeltida irisk och kymrisk litteratur ges våra studenter möjlighet att ta del av kelternas rika historia, litteratur och kultur utan att de behöver kunskap om de keltiska språken. I dessa kurser studeras arkeologiska, historiska och språkliga bevis för kelternas existens i Europa. Studenterna lär sig också om den rika litterära traditionen på folkspråken i Irland och Wales genom att studera mytologiska berättelser och hövisk kärlekspoesi i översättning. Studium av forniriska med sina ålderdomliga drag vad gäller uppbyggnad och ordförråd, spelar en viktig roll inom den indoeuropeiska språkforskningen.

Förutom det språkliga studiet av forniriska, kan avancerade studenter också läsa några av de mytologiska berättelserna på det ursprungliga folkspråket. Kurser i forniriska erbjuds från nybörjare till avancerad nivå. Kurser i keltiska studier omfattar 30 eller 7,5 högskolepoäng.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47