Forskarutbildning

Forskarutbildningen i engelska är ett fyraårigt program på helfart. Programmet omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 90 högskolepoäng och en vetenskaplig avhandling om 150 högskolepoäng. Fullgjort program leder fram till en doktorsexamen i ämnet. Det är också möjligt att ta en licentiatexamen som omfattar totalt 120 högskolepoäng, med ett kursblock och en avhandlingsdel om vardera 60 högskolepoäng. Programmet är indelat i tre linjer med varsin inriktning: Engelsk språkvetenskap, Engelsk litteratur och Amerikansk litteratur. Forskarstuderande presenterar regelbundet avsnitt av sina avhandlingsarbeten vid Work in Progress-seminarier.

Studieplaner

Mer om forskarutbildning

Ansökningsförfarande:

Lediga doktorandtjänster annonseras här: "jobba hos oss". Ansökan skall inges via universitetets elektroniska ansökningssystem.

Ansökan ska vara på engelska. Ansökan ska göras digitalt och skall innehålla:

 1. en ifylld ansökningsblankett
 2. ett kort följebrev som tar upp dina forskningsintressen, dina mål med studierna, varför du vill studera vid vår institution och annan relevant personlig information (1‒2 sidor)
 3. curriculum vitae (CV)
 4. styrkta kopior av akademiska meriter som styrker din behörighet
 5. akademiska uppsatser (1‒3 stycken) inom ämnet engelska. Dessa skall vara uppsatser från D-nivå eller avancerad nivå (magister/master).
 6. 2–3 undertecknade rekommendationsbrev från forskare som har förstahandskunskaper om dina tidigare studier (t.ex. uppsatshandledare). Breven bör helst ta upp din forskning såväl som t.ex. din arbetsmoral, samarbetsförmåga och förmåga att ta hänsyn till kritiska synpunkter på ditt arbete.
 7. en projektplan (3‒5 sidor) som beskriver det projekt du avser arbeta med som doktorand. Av planen skall framgå den avsedda inriktningen på forskarstudierna: språkvetenskap, Engelsk litteratur eller amerikansk litteratur. En projektplan innehåller vanligtvis:
 • syftet med projektet och en preliminär titel
 • forskningsfråga/or som skall undersökas
 • metod och teori
 • material och/eller data som projektet behandlar
 • kort bibliografi

Doktorandföreningen

Engelska institutionens doktorandförening samlar alla forskarstuderande vid Engelska institutionen. Man blir automatiskt medlem i föreningen i samband med antagning till forskarutbildningen.

Föreningens syfte är att uppmuntra och stödja de forskarstuderande i deras studier, och att bevaka och ta upp frågor som berör deras arbetssituation och rättigheter. Dessutom utgör föreningen ett socialt forum för institutionens forskarstuderande.

Styrelse
Ordförande: Dolores Fors (Engelska språket)
Sekreterare: Avantika Pokhriyal (Engelsk litteratur)
Kassör: Lina Baaziz (Amerikansk litteratur)

Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) PhD Handbook

Senast uppdaterad: 2023-12-06