USA-kunskap

USA är idag världens utan jämförelse ledande stormakt. Dess betydelse i ekonomiskt, politiskt, militärt, språkligt och kulturellt avseende är avsevärd.

Att närmare lära känna Amerikas förenta stater, dess historia och roll i dagens värld ger ökade insikter i nutidens komplexa globaliseringstendenser.

Målet för utbildningen i USA-kunskap är att ge kunskap om viktiga delar av USAs kultur- och samhällsliv. Utbildningen skall även utveckla färdigheter i att såväl muntligt som skriftligt kommunicera på engelska inom de områden som behandlas.

Kurser

I USA-kunskap finns en A- resp. B-kurs om vardera 30 hp. De flesta av kursernas delar kan läsas som separata kurser om 7,5 hp vardera och ett par av dessa ges även som distanskurser. Ämnet USA-kunskap är ett s.k. biområde. Det går alltså inte att ta ut en examen i ämnet, men kurserna kan utgör ett biämne i en examen. Från höstterminen 2022 ges även ett par kurser i ämnet på avancerad nivå.

Grundnivå

USA-kunskap

Kontakt

Studievägledare

Mottagningstider
Det går att boka digitalt möte via Zoom eller möte på plats med vår studievägledare. Skicka ett mejl till adressen ovan för att boka en tid.

Senast uppdaterad: 2023-02-09