USA-kunskap

USA är idag världens utan jämförelse ledande stormakt. Dess betydelse i ekonomiskt, politiskt, militärt, språkligt och kulturellt avseende är avsevärd. Att närmare lära känna Amerikas förenta stater, dess historia och roll i dagens värld ger ökade insikter i nutidens komplexa globaliseringstendenser.

Målet för utbildningen i USA-kunskap är att ge kunskap om viktiga delar av USAs kultur- och samhällsliv. Utbildningen skall även utveckla färdigheter i att såväl muntligt som skriftligt kommunicera på engelska inom de områden som behandlas.

Kurser

I USA-kunskap (American studies) finns en A- respektivt B-kurs om vardera 30 hp. De flesta av kursernas delar kan läsas som separata kurser om 7,5 hp vardera och ett par av dessa ges även som distanskurser. Från höstterminen 2022 ges även två kurser i USA-kunskap på avancerad nivå.

Ämnet USA-kunskap är ett s.k. biområde. Det går alltså inte att ta ut en examen i ämnet, men kurserna kan utgör ett biämne i en examen.

Grundnivå

Kurser

Period

Plats

USA-kunskap A (30hp)

Introduktion till amerikansk historia (7,5hp)

HT2023,
Period 1–2

Campus / distans

Introduktion till amerikansk politik (7,5hp)

HT2023,
Period 1–2

Campus / distans

Ras och etnicitet i USA (7,5hp)

HT2023,
Period 3–4

Campus

USA:s mediekulturer (7,5hp)

HT2023,
Period 3–4

Campus

USA-kunskap B (30hp)

Global amerikansk historia (7,5hp)

VT2024,
Period 1–2

Campus

Aktuella frågor i amerikansk politik (7,5hp)

VT2024,
Period 1–2

Campus

Minne och kulturarv i USA (7,5hp)

VT2024,
Period 3–4

Campus

Aktuell forskning i nordamerikastudier
(7,5hp)

VT2024,
Period 3–4

Campus

Samarbete mellan Uppsala universitet och Augustana College, Illinois, USA

Att samarbeta kring kriser i Sverige och USA: Problemlösning via digitala teknologier (7,5hp)

HT2023,
Period 1–4

Distans

Avancerad nivå

Kurser

Period

Plats

Att förstå USA: centrala frågor i amerikansk samhällsutveckling (7,5hp)

HT2023, Period 1–2

Campus

Svensk-amerikanska relationer i historiska och samtida perspektiv (7,5hp)

VT2024, Period 1–2

Campus

Hitta mer information om våra kurser i USA-kunskap här.

Kontakt

Studievägledare

Mottagningstider
Det går att boka digitalt möte via Zoom eller möte på plats med vår studievägledare. Skicka ett mejl till adressen ovan för att boka en tid.

Senast uppdaterad: 2023-09-19