Tillgodoräkning

Om du redan har läst och blivit godkänd på moment som motsvarar en kursdel inom den kurs du läser kan det vara möjligt att tillgodoräkna del av kurs. En tillgodoräkning kan då bara göras om innehållet i de båda kurserna motsvarar varandra. Notera att poäng inte kan räknas två gånger inom en examen. Om du tror att du har möjlighet att ansöka om tillgodoräkning av del av kurs bör du alltid först kontakta och rådgöra med vår studievägledare

För att en bedömning skall kunna göras måste erforderlig dokumentation bifogas, och den som ansöker måste vara registrerad på kursen som tillgodoräknandet berör. Instruktioner finns på ansökningsblanketten:

Ansök om tillgodoräkning (Stäm av med vår studievägledare innan du ansöker!)


Om du vill ansöka om tillgodoräkning av hela kurser eller utlandsstudier mot en generell examen (kandidat- eller magister-/masterexamen) eller en yrkesexamen skall du vända dig till examensenheten. Mer information hittar du på universitetes sidor om examen.

Om du vill ansöka om tillgodoräkning av hela kurser inom ramen för ett av universitetets lärarprogram skall du vända dig till lärarprogrammens studievägledning.


 

Senast uppdaterad: 2023-12-06