Tentamen, prov och fusk

Datum för skriftliga prov i skrivsal anges i ditt kursschema; detaljer om tid och plats framgår i provanmälan i Ladok.

Glöm inte att anmäla dig!

Det är obligatorisk anmälan till alla salstentor, även omprov. Anmälan sker via Ladok senast tolv dagar före provdatum. Vid anmälan får man en anonymitetskod som ska skrivas på tentan istället för ditt namn. I anmälan framgår också hur och var provet genomförs.

Man får inte tentera om man inte anmält sig till tentan, det går alltså INTE att dyka upp i tentasalen oanmäld.

Om du inte längre har ett aktivt studentkonto, kontakta institutionens expedition.

Tentamen i Inspera: De flesta tentor skrivs i skrivsal via systemet Inspera. Kontrollera i tentemansanmälan vad som gäller för ditt prov. Här kan du logga in i systemet och se en demotenta.

Hemtentamen i Inspera: Om en tentamen ges som hemtentamen i systemet Inspera anges det i anmälningsinformationen som finns i Ladok. Information om hemtentamen i Inspera.

Kom i god tid!

Skrivningen börjar alltid på exakt angivet klockslag, utan akademisk kvart. Om man anländer efter denna tidsperiod kan man inte räkna med att få delta i provet. Under skrivningens första 45 minuter får ingen lämna skrivsalen. Ingen får lämna skrivsalen utan att lämna in sina svar. Även obesvarade frågor, d.v.s. blank skrivning, måste lämnas in.

Ta med!

Penna och radergummi medförs till skrivningen. Om du skriver prov i Inspera måste du ha med dig inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto. Papper får du i skrivsalen. Ytterkläder och väskor får inte tas med till skrivplatsen, utan lämnas vid en av skrivvakten anvisad plats. Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning skall vara avstängd och måste förvaras på anvisad plats. Skrivvakternas anvisningar måste ovillkorligen följas. Vid vissa prov kan särskilda hjälpmedel vara tillåtna; din lärare meddelar dig vad som gäller för respektive prov.

När du tenterar (muntligt eller skriftligt) måste du visa upp giltig fotolegitimation. Godkända id-handlingar är pass, körkort och nationellt id-kort. Originalhandling måste medtagas. E-legitimation accepteras inte. Det går inte att tentera utan giltig legitimation.

Det går bra att ta med något att äta och dricka, men tänk på att inte ta med sådant som kan medföra problem för personer med allergiska besvär.

I universitetets riktlinjer för genomförande av skriftliga prov anges ansvar och skyldigheter för universitetet och dig som student beträffande genomförande av tentamen.

Resultat

Provresultaten visas i Ladok så fort de rapporterats in av examinator. Man kan också få resultaten automatiskt via e-post, förutsatt att man har ett studentkonto. Om du har skrivit prov i Inspera syns provresultatet där när tentan är rättad. Observera att provresultatet inte nödvändigtvis innebär resultat på kurs/kursdel.

Rättade prov som skrivs i Inspera kan studenten se i systemet. Övriga rättade tentor kan i regel hämtas ut på expeditionen. Prov som inte hämtats kastas två år efter betygssättningen. Det går inte att överklaga ett betyg, men du har alltid rätt att kontakta kursansvarig lärare ifall du har frågor kring rättningen av ditt prov. Om du misstänker att läraren har missat att rätta en fråga eller räknat poäng felaktigt, så kan du begära att få en kopia av ditt prov istället för att hämta ut originalet.

Studerande som underkänts i prov i anslutning till kursen bereds tillfälle till omtentamen inom rimlig tid efter ordinarie prov. Omprov efter vårterminens sista examinationstillfällen äger vanligtvis rum i augusti. Provtillfällen utöver dem som angivits på skrivschemat medges inte.

Regler och tentasalar

Fusk och plagiat

Det är en kvalitets- och en rättssäkerhetsfråga att Uppsala universitet har tydliga rutiner, både för att förebygga fusk bland studenter och för att hantera de misstankar om fusk som uppkommer. Det finns ett flertal olika saker som kan klassificeras som fusk, till exempel otillåtet samarbete, fusklapp, plagiat, ändring i prov efter utlämning, m.m.

Plagiat

Plagiat är ett etiskt brott och innebär vanligtvis att man är slarvig med källor och att man de facto presenterar någon annans arbete som sitt eget. Här ges en kort redogörelse för Engelska institutionens inställning till plagiat.

Vad är plagiat?

Plagiat innebär att det arbete du har lämnat in inte är ett nytt originalverk, oavsett om detta skedde avsiktligt eller inte. Följande är typiska fall av plagiat:

  • Lämna in någon annans arbete som om det vore ditt eget.
  • Kopiera från en annan källa utan att citera och ange den källan.
  • Parafrasera någon annans text utan att ändra den grundläggande strukturen för deras presentation (även om du anger en referens till verket).
  • Återanvända dina egna texter som du har skickat in tidigare.

Varför är det inte tillåtet?

För det första är plagiat inte en bra metod för inlärning; för det andra är det intellektuell stöld, vilket är oetiskt; för det tredje vill dina lärare vara säkra på att de bedömer ditt arbete och inte någon annans.

Vilka är konsekvenserna?

Plagiat kan rapporteras till disciplinnämnden vid Uppsala universitet, vilket kan leda till att man avstängs från sina studier under en viss period. Följ länken nedan för att hitta mer information om Uppsala universitets policy och rutiner för att hantera plagiat:

Mer om fusk och plagiat

Om du vill lära dig mer om plagiat och hur du undviker det, har Purdue University en bra översikt.

Senast uppdaterad: 2023-12-06