Studieavbrott och studieuppehåll

Studieavbrott

Du som läser en fristående kurs kan själv registrera studieavbrott i Ladok. Om du registrerar ett avbrott inom tre veckor efter att kursperioden startat kan du söka kursen igen vid ett senare tillfälle. Om du registrerar ett avbrott efter den perioden kan du inte söka kursen igen. Det kan dock vara möjligt att bli omregistrerad på kursen vid ett senare tillfälle, men det kan bara göras i mån av plats.

Om du vill avbryta studierna inom ett program skall du anmäla det till institutionen som ansvarar för programmet. Ta gärna kontakt med vår studievägledare innan du bestämmer dig för att avbryta ett program. Om du läser vårt Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv eller vårt Masterprogram i engelska skall du anmäla ditt studieavbrott via särskild blankett. Instruktioner finns på blanketten. OBS! blanketten skall bara användas för program som ges av Engelska institutionen.

Anmäl studieavbrott

Studieuppehåll

Om du p.g.a. särskilda skäl behöver göra ett uppehåll i dina studier kan du ansöka om studieuppehåll och då vara garanterad en plats när du återupptar studierna. Studieuppehåll  medges bara om man har särskilda skäl. Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Ta gärna kontakt med vår studievägledare för mer information om studieuppehåll.

Du ansöker om studieuppehåll på särskild blankett. Instruktioner finns på blanketten. OBS! blanketten skall bara användas för program som ges av Engelska institutionen.

Ansök om studieuppehåll

Lärarutbildningen

Om du vill avbryta dina studier eller ansöka om studieuppehåll inom ett av lärarprogrammen skall du kontakta studievägledningen för lärarutbildningen.

Senast uppdaterad: 2023-05-24