Scheman

Här hittar du länkar till scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Schema för höstterminen 2022 (se nedan)
Provschema för höstterminen 2022
Närmare information om prov (exakt tid, plats etc. finns i provanmälan i Ladok).

För salskrivningar och prov via Inspera krävs föranmälan i Ladok. För hemtentor i annat format ansvarar lärare/koordinator för information om provets genomförande. Information om ev. omprov utanför terminstid finns på separat schema och Ladok.

Länk till pågående undervisning
Länk till schemasökning  www.schema.uu.se

Scheman höstterminen 2022

Nedan hittar du länkar till preliminära scheman för campuskurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. För distanskurser finns scheman i lärplattformen Studium. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Länk till pågående undervisning
Sök scheman på www.schema.uu.se

Kurser i engelska

Grundkurser

Engelska A1
Engelska A1, grupp 1
Engelska A1, grupp 2
Engelska A1, grupp 3
Engelska A1, grupp 4

Engelska T1
Engelska T1, grupp 1
Engelska T1, grupp 2

Engelska för lärare F-3
Engelska för lärare F-3, grupp 1
Engelska för lärare F-3, grupp 2
Engelska för lärare F-3, grupp 3
Engelska för lärare F-3, grupp 4

Engelska för lärare 4-6 (forts. från vt22)
Engelska för lärare 4-6, grupp 3
Engelska för lärare 4-6, grupp 4
Engelska för lärare 4-6, grupp 5

Engelska för lärare 4-6, Campus Gotland

Engelska för lärare 4-6 (start november ht22)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3

Fackspråkliga kurser
Fackspråklig kurs i engelska för jurister och ekonomer

Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Praktisk Engelska
Praktisk engelska: grammatik
Praktisk engelska: produktion
Praktisk engelska: kultur och samhälle
Praktisk engelska: litteratur

Practical English: Oral and Written Production for International Students, group 1
Practical English: Oral and Written Production for International Students, group 2

Fortsättningskurser

Engelska B1, grupp 1
Engelska B1, grupp 2

Engelska T2, grupp 1

Engelska T3, grupp 1
Engelska T3, grupp 2

Engelska T4

VFU i Engelska

Engelska C1

Engelska C examensarbete

Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska

Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Engelsk litteratur: tradition och förnyelse

Kurser på avancerad nivå

Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning
Språket i samhället: teori, analys och tolkning
Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv
Introduktion till korpuslingvistik
Litteraturteori
Genre och litterär form
Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen
Brittisk skönlitteratur under 1800-talet
Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur
Modernism och modernitet i Amerika
Miljölitteratur
Bokens historia och materiell kultur
Individuellt utformad kurs I, engelsk litteratur
Individuellt utformad kurs I, amerikansk litteratur
Individuellt utformad kurs II, engelsk litteratur
Individuellt utformad kurs II, amerikansk litteratur
Vetenskapligt skrivande för studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i USA-kunskap

USA-kunskap A

Introduktion till amerikansk historia
Introduktion till amerikansk politik
Ras och etnicitet i USA
USA:s mediekulturer

Att förstå USA: centrala frågor i amerikansk samhällsutveckling

Att samarbeta kring kriser i Sverige och USA: Problemlösning via digitala teknologier

Kurser i Keltiska språk

Keltisk historia och kultur
Introduktion till keltisk litteratur
Nyiriska I
Nyiriska II
 

Senast uppdaterad: 2022-09-07