Scheman

Här hittar du länkar till scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Schema för vårterminen 2023 (se nedan)

Provschema t.o.m. augusti 2023
Närmare information om prov (exakt tid, plats etc. finns i provanmälan i Ladok).

För salskrivningar och prov via Inspera krävs föranmälan i Ladok. För hemtentor i annat format ansvarar lärare/koordinator för information om provets genomförande. Information om ev. omprov utanför terminstid finns på separat schema och Ladok.

Länk till pågående undervisning
Länk till schemasökning  www.schema.uu.se

Scheman vårterminen 2023

Nedan hittar du länkar till preliminära scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Länk till pågående undervisning
Sök scheman på www.schema.uu.se
 

Kurser i engelska

Grundkurser

Engelska A1
Engelska A1, grupp 1
Engelska A1, grupp 2
Engelska A1, grupp 3

Engelska T1
Engelska T1, grupp 1
Engelska T1, grupp 2

Engelska för lärare F-3
Engelska för lärare F-3, grupp 1
Engelska för lärare F-3, grupp 2
Engelska för lärare F-3, grupp 3
Engelska för lärare F-3, grupp 4
Engelska för lärare F-3, grupp 5
Engelska för lärare F-3, grupp 6

Engelska för lärare F-3, Campus Gotland

Engelska för lärare 4-6 (forts. från ht22)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3

Engelska för lärare 4-6 (start mars vt23)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3
Engelska för lärare 4-6, grupp 4
Engelska för lärare 4-6, grupp 5

Engelska för lärare 4-6, Campus Gotland

Fackspråkliga kurser
Fackspråklig kurs i engelska för jurister och ekonomer

Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Engelska för ingenjörer

Praktisk engelska
Praktisk engelska: grammatik
Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion
Praktisk engelska: kultur och samhälle
Praktisk engelska: litteratur

Practical English: Oral and Written Production for International Students

Fortsättningskurser

Engelska B1, grupp 1
Engelska B1, grupp 2

Engelska T2, grupp 1
Engelska T2, grupp 2

Engelska T3, grupp 1
Engelska T3, grupp 2

Engelska T4

VFU III

Engelska C1

Engelska C examensarbete

Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska

Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Engelsk litteratur: tradition och förnyelse

Masterprogram i engelska

Masterprogram i engelska, termin 2

Kurser på avancerad nivå

Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt
Att undervisa i engelska i dagens klassrum
Det engelska språket i förändring I
Det engelska språket i förändring II
Litteratur och intersektionalitet
Imperiets litteratur
De nya modernismerna
Postkolonialt skrivande idag
Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken
Att läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945

Kurser i USA-kunskap

USA-kunskap B
Global amerikansk historia
Aktuella frågor i amerikansk politik
Minne och kulturarv i USA

Svensk-amerikanska relationer i historiska och samtida perspektiv

Kurser i keltiska språk på campus

Nyiriska III
Irisk 1900-talspoesi
 

Senast uppdaterad: 2023-03-15