Scheman

Här hittar du länkar till scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Schema för vårterminen 2023 (se nedan)

Provschema fr.o.m. augusti 2023
Närmare information om prov (exakt tid, plats etc. finns i provanmälan i Ladok).

För salskrivningar och prov via Inspera krävs föranmälan i Ladok. För hemtentor i annat format ansvarar lärare/koordinator för information om provets genomförande. Information om ev. omprov utanför terminstid finns på separat schema och Ladok.

Länk till pågående undervisning
Länk till schemasökning  www.schema.uu.se

Scheman höstterminen 2023

Nedan hittar du länkar till preliminära scheman för campuskurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. För distanskurser finns scheman i lärplattformen Studium. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Länk till pågående undervisning
Sök scheman på www.schema.uu.se

Kurser i engelska

Grundkurser

Engelska A1
Engelska A1, grupp 1
Engelska A1, grupp 2
Engelska A1, grupp 3

Engelska T1
Engelska T1, grupp 1
Engelska T1, grupp 2

Engelska för lärare F-3
Engelska för lärare F-3, grupp 1
Engelska för lärare F-3, grupp 2
Engelska för lärare F-3, grupp 3

Engelska för lärare 4-6 (forts. från vt23)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3

Engelska för lärare 4-6, Campus Gotland

Engelska för lärare 4-6 (start november ht23)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2

Fackspråkliga kurser
Fackspråklig kurs i engelska för jurister och ekonomer

Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Praktisk Engelska
Praktisk engelska: grundläggande grammatik
Praktisk engelska: produktion, grupp 1
Praktisk engelska: produktion, grupp 2
Praktisk engelska: kultur och samhälle
Praktisk engelska: litteratur

Practical English: Oral and Written Production for International Students

Fortsättningskurser

Engelska B1, grupp 1
Engelska B1, grupp 2

Engelska T2, grupp 1
Engelska T2, grupp 2

Engelska T3 med självständigt arbete
Engelska T3 utan självständigt arbete

Engelska T4

VFU III i Engelska

Engelska C1

Engelska C examensarbete

Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska

Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Engelsk litteratur: tradition och förnyelse

Kurser på avancerad nivå

Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning
Språket i samhället: teori, analys och tolkning
Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv
Introduktion till korpuslingvistik
Litteraturteori
Genre och litterär form
Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen
Riskhumaniora
Skönlitteratur, media, teknologi
Individuellt utformad kurs I
Individuellt utformad kurs II

Kurser i USA-kunskap

Introduktion till amerikansk historia, grupp 1
Introduktion till amerikansk historia, grupp 2
Introduktion till amerikansk politik, grupp 1
Introduktion till amerikansk politik, grupp 2
Ras och etnicitet i USA, grupp 1
Ras och etnicitet i USA, grupp 2
USA:s mediekulturer, grupo 1
USA:s mediekulturer, grupp 2

Att förstå USA: centrala frågor i amerikansk samhällsutveckling

Kurser i Keltiska språk

Keltisk historia och kultur
Introduktion till keltisk litteratur
Nyiriska I
Nyiriska II
 

Senast uppdaterad: 2023-08-02