Scheman vårterminen 2023

Nedan hittar du länkar till preliminära scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Länk till pågående undervisning
Sök scheman på www.schema.uu.se
 

Kurser i engelska

Grundkurser

Engelska A1
Engelska A1, grupp 1
Engelska A1, grupp 2
Engelska A1, grupp 3

Engelska T1
Engelska T1, grupp 1
Engelska T1, grupp 2

Engelska för lärare F-3
Engelska för lärare F-3, grupp 1
Engelska för lärare F-3, grupp 2
Engelska för lärare F-3, grupp 3
Engelska för lärare F-3, grupp 4
Engelska för lärare F-3, grupp 5
Engelska för lärare F-3, grupp 6

Engelska för lärare F-3, Campus Gotland

Engelska för lärare 4-6 (forts. från ht22)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3

Engelska för lärare 4-6 (start mars vt23)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3
Engelska för lärare 4-6, grupp 4
Engelska för lärare 4-6, grupp 5

Engelska för lärare 4-6, Campus Gotland

Fackspråkliga kurser
Fackspråklig kurs i engelska för jurister och ekonomer

Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Engelska för ingenjörer

Praktisk engelska
Praktisk engelska: grammatik
Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion
Praktisk engelska: kultur och samhälle
Praktisk engelska: litteratur

Practical English: Oral and Written Production for International Students

Fortsättningskurser

Engelska B1, grupp 1
Engelska B1, grupp 2

Engelska T2, grupp 1
Engelska T2, grupp 2

Engelska T3, grupp 1
Engelska T3, grupp 2

Engelska T4

VFU III

Engelska C1

Engelska C examensarbete

Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska

Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Engelsk litteratur: tradition och förnyelse

Masterprogram i engelska

Masterprogram i engelska, termin 2

Kurser på avancerad nivå

Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt
Att undervisa i engelska i dagens klassrum
Det engelska språket i förändring I
Det engelska språket i förändring II
Litteratur och intersektionalitet
Imperiets litteratur
De nya modernismerna
Postkolonialt skrivande idag
Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken
Att läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945

Kurser i USA-kunskap

USA-kunskap B
Global amerikansk historia
Aktuella frågor i amerikansk politik
Minne och kulturarv i USA

Svensk-amerikanska relationer i historiska och samtida perspektiv

Kurser i keltiska språk på campus

Nyiriska III
Irisk 1900-talspoesi
 

Senast uppdaterad: 2023-03-15