Information inför terminsstarten hösten 2021

Vi hälsar våra studenter välkomna till en ny termin på Engelska institutionen. Nedan finns viktig information för dig som är antagen till en av våra kurser eller program.

Tacka ja till din plats

När du har fått ditt första antagningsbesked måste du tacka ja till din plats för att behålla den. Anvisningar hur du tacka ja finns i antagningsbeskedet. Där står också vilket datum som ditt svar senast måste ha inkommit. Om du är antagen till en kurs hos oss efter antagningsbesked 2 hittar du en hel del information inför kursstarten på universitetets studentsida. Samma information ges även nedan.

Registrering

Registrering till samtliga kurser på Engelska institutionen sker online via Ladok. Om du skall påbörja ett av våra program skall du registrera dig på programmets inledande kurs som du har blivit antagen till. Först behöver du dock aktivera ditt studentkonto, om du inte redan har gjort det. Webbregistreringen öppnar vanligtvis i början av augusti. I Ladok kan du se vilket datum din kurs öppnar för registrering och sista dag för registrering. Om du av någon anledning inte lyckas registrera dig på din kurs som du är antagen på kan du kontakta institutionen. Observera att en registrering måste göras innan registreringsperioden löper ut. Om du missar att registrera dig kan du förlora din plats på kursen/programmet.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor till en kurs så kan du inte registrera dig online. Du måste först visa att du uppfyller kursens behörighetskrav. Om du uppfyller kraven och inte lyckas registrera dig, kontakta institutionen för att få hjälp.

Reservantagning

Om du står som reserv på en kurs kan du inte registrera dig online, om du inte först har fått besked från oss om att du blivit antagen. Vi kontaktar reserver i mån av plats och i turordning enligt universitetets riktlinjer. Reservantagning påbörjas normalt tidigast en till två veckor före kursstart.

När kursen börjar

Kursens startdatum kan du se i Ladok, och i Studium kan du se kursens schema. Scheman publiceras även på vår hemsida. Kontrollera schemat så att du inte missar inledande undervisning. Höstterminen 2021 kommer all undervisning under terminens första halva att ges online via Studium och Zoom. Här finns mer informatiom om studier på distans och vilka system som kommer att användas. Mer detaljerad information om undervisningen kommer att finnas i Studium och ges i samband med första undervisningstillfället på respektive kursdel.

Om du påbörjar Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv eller vårt Masterprogram i engelska hittar du mer information om studierna på programsidorna i Studium.

Senast uppdaterad: 2021-06-30