Studievägledning och kursexpedition

Studievägledning

Till studievägledaren kan du vända dig för att diskutera upplägg av dina studier och eventuella problem i samband med dessa. Studievägledaren är också institutionens kontaktperson för studenter med funktionshinder.

Mottagning: Det går att boka digitalt möte via Zoom eller möte på plats med vår studievägledare. Skicka ett mejl till adressen nedan eller ring för att boka en tid.

Kontaktinformation
e-post: studievagledare@engelska.uu.se
Telefon: 018-471 12 47

Institutionens expedition

Institutionens expedition hittar du i hus 16, rum 16-1017.
Expeditionen är öppen måndag - fredag kl. 09:30-11:30

Kontaktinformation
E-post: Info@engelska.uu.se
Telefon: 018-471 12 45

Studieintyg

Studieintyg kan tas ut via Ladok. Det går också att få intyg från expeditionen.

Senast uppdaterad: 2022-08-11