Kurser och undervisning

Distansundervisning våren 2021

Under vårterminen 2021 kommer undervisningen att ske på distans inom alla kurser. Här finns information om lärplattformar och andra system som används inom distansundervisning.

Akademisk kvart

All undervisning startar normalt kvart över hel timme. Detta har historiska orsaker: "Säkert berodde det emellertid på att studenterna i regel inte hade egna fickur. Men i de gamla universitetsstäderna Uppsala och Lund bodde så gott som alla i domkyrkans närhet. När de då hörde att dess klocka slog exempelvis åtta slag var det dags att gå hemifrån och ändå kunna hinna i tid till föreläsningen."

Tumregeln är att om starttiden t.ex. anges som kl. 13, så gäller akademisk kvart; men om man istället anger 13:00 så är det kl. 13 prick som gäller. För att underlätta för våra studenter anges numera det exakta klockslaget på schemat. För prov i skrivsal gäller alltid att provet startar på hel timme.

Kurslitteratur

Kurslitteraturlistor for respektive kurs finns i kursplanen som du hittar i Studentportalen. Kurslitteratur finns att köpa via webben och butik hos Akademibokhandeln LundeQ. Karin Boye-biblioteket har ett begränsat antal exemplar av den listade kurslitteraturen. Det går även att köpa begagnade kursböcker via köp/sälj-sajter och annonser på vår anslagstavla. En del nationsbibliotek har samlingar med viss kurslitteratur.

Kursvärderingar

Kursvärderingar genomförs i regel efter varje kurs eller kursdel.