Distansundervisning Höstterminen 2021

Under höstterminen 2021 kommer undervisningen vid Engelska institutionen att bedrivas på distans under terminens första hälft. Salstentor kommer förhoppningsvis kunna genomföras i skrivsal. Exakt information om vad som gäller för respektive salstenta kommer att meddelas via Ladok. När det gäller undervisning under andra halvan av terminen väntas ett beslut fattas tidigt i september. 

Undervisning på distans kommer att genomföras i Studium och via möten i Zoom. Full tillgång till Studium får du när du har registrerat dig på din kurs och aktiverat ditt studentkonto.

Gå till Studium

Zoom

Föreläsningar och gruppundervisning under terminens första halva kommer att hållas via Zoom. Studenter vid Uppsala universitet har tillgång till Zoom via universitetet. För att kunna använda alla funktioner behöver man installera en klient. Information om hur du aktiverar ett Zoom-konto och installerar klienten finns här.

Zoom-länkar brukar vanligtvis göras tillgängliga via kursens sida i Studium. Mer detaljerad information om hur studierna på distans kommer att genomföras meddelas av lärarna på respektive kurs.

Inspera

Salstentamen kommer oftast att genomföras i systemet Inspera Assessment. Man skriver då provet i en skrivsal via en särskild webbläsare. Om det visar sig nödvändigt att göra om salstentor till hemtentor kommer provet också att skrivas i Inspera via egen dator. I Inspera finns ett demoprov som du kan göra för att se hur systemet fungerar.

Gå till Inspera

Om du har frågor om distansundervisningen under höstterminen 2021, kan du gärna kontakta dina lärare.

Tips för studier på distans

Senast uppdaterad: 2021-08-23