Distansundervisning vårterminen 2021

Under vårterminen 2021 kommer undervisningen vid Engelska institutionen att bedrivas på distans på grund av den pågående pandemin. Även alla salstentor kommer att genomföras som hemtentamen i systemet Inspera.

Undervisning på distans kommer att genomföras antingen i Studium eller i Studentportalen, beroende på vilken kurs man läser, och Zoom. Vad som gäller för respektive kurs anges i registreringsinformationen i Studentportalen. Full tillgång till lärplattformen får du när du har registrerat dig på din kurs och aktiverat ditt studentkonto.

Gå till Studium

Gå till Studentportalen

Zoom

Föreläsningar och gruppundervisning kommer att hållas via Zoom. Studenter vid Uppsala universitet har tillgång till Zoom via universitetet. För att kunna använda alla funktioner behöver man installera en klient. Information om hur du aktiverar ett Zoom-konto och installerar klienten finns här.

Mer detaljerad information om studierna på distans kommer att meddelas av lärarna på respektive kurs.

Inspera

Salstentamen genomförs som hemtentamen i Inspera under våren 2021. I Inspera skriver man tentamen vid egen dator via en vanlig webbläsare. Firefox, Edge, Chrome och Safari fungerar bra. Information om hur tentamen i Inspera går till finns här.

I Inspera finns även ett demoprov som studenter kan göra för att se hur systemet fungerar.

Gå till Inspera

Om du har frågor om distansundervisningen under vårterminen 2021, kan du gärna kontakta dina lärare.

Tips för studier på distans

Senast uppdaterad: 2021-05-05