Campus Engelska Parken

Engelska parken - Humanistiskt centrum är din arbetsplats under dina studier hos oss. Här finns lärosalar, grupprum, bibliotek och restaurang.

Vid Engelska Parkens Service Center kan du bl.a. få hjälp med:

  • Campuskort
  • Boka grupprum
  • Parkeringstillstånd

Hitta runt

Karta över Engelska parken

Vid utrymningslarm!

Om utrymningslarmet går måste man lämna lokalerna och bege sig till Carolinaparken mellan Campus Engelska Parken och Carolina Rediviva. Institutionen har sin samlingsplats vid statyn av Folke Bernadotte i norra delen av parken. Det är inte tillåtet att stanna kvar inomhus eller vara i vägen för räddningstjänsten. Man måste sedan vänta på klartecken att få återvända till campus.

Bibliotek

Karin Boye-biblioteket i hus 9 finns Språkvetenskapliga fakultetens böcker och tidskrifter, kurslitteratur, skönlitteratur, litteraturhistorisk, historisk, geografisk och samhällsvetenskaplig litteratur att låna. Det finns även digitala databaser och e-böcker som man får tillgång till genom att logga in med studentkontot.

Flera av nationsbiblioteken är välförsedda med kurslitteratur.

Senast uppdaterad: 2023-11-24