Antagning, behörighet och registrering

Antagen med villkor

Behörighetskraven för fortsättningskurser innebär att du måste ha slutfört föregående kurs för att kunna läsa vidare. Om du antas med villkor måste du när kursen börjar visa att du är behörig att gå den. Om du blir antagen till ditt förstahandsval med villkor så stryks lägre prioriterade sökalternativ. Om Du inte uppfyller villkoren när kursen börjar, kan du alltså stå utan studieplats. Sök därför bara kurser som du räknar med att kunna uppfylla förkunskapskraven för.

Registrering

Kursregistrering är obligatorisk för att delta i undervisning, tentera eller få handledning. Registrering sker i regel via webben, ibland i form av ett upprop. Inför terminsstart finns information i Ladok om vad som gäller för respektive kurs.

Avhopp/Omregistrering

Registrerar du dig på en kurs innebär det en avsikt att gå kursen den terminen. Om du avbryter dina studier och inte registrerar ett tidigt avbrott inom tre veckor har du inte rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle. Du kan inte heller söka samma kurs igen. Om du avbryter dina studier ska du registrera ett avrott i Ladok eller meddela kursexpeditionen,  info@engelska.uu.se. Ett så kallat tidigt avbrott kan göras inom tre veckor efter kursstart; då kan du söka kursen på nytt till någon annan termin (på vanligt sätt via www.antagning.se). Efter tre veckor kan man istället anmäla avbrott på kursen. Då går det inte att söka kursen på nytt - däremot kan det gå att bli omregistrerad en annan termin, men bara i mån av plats; alla som sökt kursen för första gången har förtur framför tidigare terminers studenter som önskar bli omregistrerade.

Sen anmälan

Du kan göra en sen anmälan till en kurs om den är öppen för anmälan på antagning.se. Observera att även om kursen är öppen för anmälan så är det inte säkert att det går att få en plats.

Reserver

Sökande som placeras på reservplats för en kurs kan komma att erbjudas plats om det finns möjlighet. Om vi kan erbjuda plats på en kurs kommer reservplacerade sökande att kontaktas i turordning via mejl.

Platsgaranti

Vissa fortsättningskurser har platsgaranti. Platsgaranti på en kurs gäller bara om kursen har sökts i tid och om man uppfyller behörighetskraven för kursen. Gör du en sen anmälan gäller inte platsgaranti.

Var hittar man behörighetskraven?

Behörighetskraven för respektive kurs finns i kurskatalogen och i respektive kursplan.

Fortsättning till B- C-nivå/avancerad nivå

För att bespara dig en obehaglig överraskning i slutet av terminen vill vi påpeka (vilket också framgår av kursplanerna) att du vid övergång från en nivå till nästa (från A till B, B till C) måste uppfylla förkunskapskraven. Detta gäller naturligtvis också studier inom program. Observera att om du blir antagen till ditt förstahandsval med villkor så stryks du från lägre prioriterade alternativ. Om du inte uppfyller villkoren vid registreringstillfället, kan du alltså när terminen börjar stå utan plats. Sök därför bara kurser som du räknar med att kunna uppfylla förkunskapskraven till.

Senast uppdaterad: 2022-11-04