Samverkan och SINAS i medierna

SINAS syns ofta i medierna. Dag Blanck, Frida Stranne och Erik Åsard tillhör de vanligaste kommentatorerna om amerikanskt samhällsliv och amerikansk politik i Sverige. Under det amerikanska presidentvalåret 2016 registerades t.ex. drygt fyratusen medieinslag med en forskare från SINAS. 

Vi samverkar också med många föreningar och organisationer genom föreläsningar och seminarier på olika amerikanska temata.

Senast uppdaterad: 2023-02-02