Samverkan och SINAS i medierna

SINAS syns ofta i medierna. Dag Blanck, Frida Stranne och Erik Åsard tillhör de vanligaste kommentatorerna om amerikanskt samhällsliv och amerikansk politik i Sverige. Under det amerikanska presidentvalåret 2016 registerades t.ex. drygt fyratusen medieinslag med en forskare från SINAS. 

Bloggen amerikaanalys.se grundades av Frida Stranne och drivs av henne tillsammans med Dag Blanck och Erik Åsard från SINAS och Karin Henriksson, journalist baserad i Washington. Samma personer driver också podcasten Amerikaanalys. Både bloggen och podcasten ger en fördjupad analys av den amerikanska samhällsutvecklingen.  

Vi samverkar också med många föreningar och organisationer genom föreläsningar och seminarier på olika amerikanska temata.

Senast uppdaterad: 2022-01-26