Forskning vid SINAS

Interiör från universitetsbiblioteket.

Ett centralt fokus hos SINAS är att utforska den amerikanska kulturens och samhällets globala relevans. Vi undersöker betydelsen av amerikansk kultur från en rad olika perspektiv, inklusive migrationshistoria, amerikanska influenser på världen, filmhistoria och populärkultur.

SINAS anordnar regelbundet seminarier, konferenser och symposier inom fältet nordamerikastudier. Arrangemang annonseras i kalendern på SINAS startsida.

För mer information om SINAS forskningsverksamhet välj "This page in English" ovan; där finns utförlig information på engelska.

Senast uppdaterad: 2023-06-13