Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS)

Vi bedriver forskning, ger kurser i USA-kunskap (American studies) och främjar studiet av Nordamerika.

Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) bedriver forskning, ger kurser och främjar studiet av Nordamerika. Det är det enda institutet av sitt slag i Sverige. Institutet grundades 1985 och nu utgör en avdelning inom Engelska institutionen där vi har ett nära samarbete med forskare inom amerikansk litteratur. Vi har ett brett kursutbud inom ämnet USA-kunskap.

Vi utgör även en resurs för forskare vid andra universitetets övriga institutioner som intresserar sig för Nordamerika. Vi samarbetar med forskare inom utbildningsvetenskap, humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi.

Senast uppdaterad: 2023-08-28