Publikationer

 • Heide, Markus

  “Learning from Las Vegas”: Border Aesthetics, Disturbance, and Electronic Disobedience. An Interview with Performance Artist Ricardo Dominguez

  Part of Journal of Borderlands Studies, p. 49-57, 2021.

  Open access
 • Blanck, Dag

  Vårt behov av USA: Om svensk-amerikanska relationer

  Part of Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2019-2020, 2021.

 • Hjorthén, Adam

  Old World Homecomings: Campaigns of Ancestral Tourism and Cultural Diplomacy, 1945–66

  Part of Journal of contemporary history, p. 1-24, 2021.

 • Hjorthén, Adam

  Transatlantic Monuments: On Memories and Ethics of Settler Histories

  Part of American Studies in Scandinavia, p. 95-120, 2021.

  Open access
 • Blanck, Dag

  Från Yon Yohnson till Travis Bickle: Om amerikanska Sverigebilder

  Part of Moderniteten som framgång och tragedi. En vänbok till Lars M Andersson om ett föränderligt 1900-tal, 2021.

 • Blanck, Dag; Hjorthén, Adam

  Swedish-American Borderlands. New Histories of Transatlantic Relations

  2021.

 • Hjorthén, Adam

  Ancestral Relations: The Twentieth-Century Making of Swedish-American Genealogy

  Part of Swedish-American Borderlands, p. 116-134, 2021.

 • Hjorthén, Adam

  U.S. Public History as Public Diplomacy: Review of Richard J. W. Harker "Museum Diplomacy"

  Part of Diplomatic History, p. 1-3, 2021.

 • Blanck, Dag; Hjorthén, Adam

  Introduction: Conceptualizing Swedish-American Borderlands

  Part of Swedish-American Borderlands, p. 1-41, 2021.

 • Blanck, Dag

  Academics on the Move: The Nature and Significance of a Swedish-American Academic Borderland

  Part of Swedish-American Borderlands: New Histories of Transatlantic Relations, 2021.

 • Hjorthén, Adam

  Curriculum Development in American Studies: Interdisciplinarity, Student Progression, and the Swedish-American Paradox

  Part of Högre Utbildning, p. 76-87, 2021.

  Open access
 • Vicente, Veronica; Josefsson, Ronja; Rentzhog, Helena; Weiner, Mark S.

  Cross-cultural encounters in prehospital care: An analysis of interviews with Swedish ambulance nurse specialists about their experience with ethnic minority patients

  Part of International Emergency Nursing, 2020.

 • Blanck, Dag; Stranne, Frida

  En annorlunda exceptionalism. President Barack Obama och en klassisk amerikansk tankefigur

  Part of Statsvetenskaplig Tidskrift, 2020.

 • Blanck, Dag; Tredway, Thomas

  Four Versions of Swedish America

  Part of Sacred Migrations. Borderlands of Community & Faith, 2020.

 • Hjorthén, Adam

  Stormare i strid mot alla forskare

  Part of Aftonbladet, 2020.

 • Blanck, Dag

  Demografiska vändpunkter?

  Part of Stjärnspäckat. Reflektioner från amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare, 2020.

 • Heide, Markus

  Aki Kaurismäki, The Other Side of Hope

  2019.

  Open access
 • Hoffman, Angela; Dag, Blanck

  Swedish-American Food Culture: Then and Now

  2019.

 • Östlund, David

  [Review of:] The New Negro. The Life of Alain Locke

  Part of American Studies in Scandinavia, p. 124-127, 2019.

 • Blanck, Dag; Hjorthén, Adam

  Svensk-amerikanska relationer: Om förnyelsen av ett forskningsfält

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 86-95, 2019.

 • Blanck, Dag

  Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år.: Några synpunkter.

  Part of Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år:, 2019.

 • Hjorthén, Adam

  Searching for Printzhof: Touring the New Sweden Colony in 1920s Philadelphia

  Part of Tidens landskap, p. 286-288, 2019.

 • Hjorthén, Adam

  Cross-Border Commemorations: Celebrating Swedish Settlement in America

  University of Massachusetts Press, 2018.

 • Blanck, Dag

  Om att skriva svenskamerikansk historia

  Part of Konstellationer., p. 173-184, 2017.

 • Blanck, Dag

  Migration and Modernity: A Swedish-American Argument

  Part of The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers, 2017.

 • Hjorthén, Adam

  Framtiden formas av de förfäder vi väljer

  2017.

 • Hjorthén, Adam

  Myths of the Runestone:Viking Martyrs and the Birthplace of America, by David M. Krueger

  Part of Minnesota History, p. 325-325, 2017.

 • Hjorthén, Adam

  Global Histories and Cross-Border Commemoration

  Part of Commemoration, p. 59-68, 2017.

 • Hjorthén, Adam

  Swedishness by Blood: Transatlantic Genealogy on Twenty-First Century Television

  Part of The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers, p. 127-145, 2017.

 • Blanck, Dag

  "Very Welcome Home Mr. Swanson": Swedish Americans Encounter Homeland Swedes

  Part of American Studies in Scandinavia, p. 107-121, 2016.

 • Blanck, Dag

  Amerikanska akademiska influenser i Sverige

  Part of Det blågula stjärnbaneret, 2016.

 • Blanck, Dag

  Svenska uppfattningar om USA under två århundraden

  Part of Det blågula stjärnbaneret., 2016.

 • Blanck, Dag

  The Transnational Viking: The Role of the Viking in Sweden, the United States, and Swedish America

  Part of Journal of Transnational American Studies, 2016.

  Open access
 • Blanck, Dag

  Pole Raising and Speech Making: Modalities of Swedish American Summer Celebration

  Part of Scandinavian Studies, p. 464-466, 2016.

 • Blanck, Dag

  Pole Raising and Speech Making: Modalities of Swedish American Summer Celebration

  Part of Scandinavian Studies, p. 464-466, 2016.

 • Blanck, Dag; Hjorthén, Adam

  Transnationalizing Swedish-American Relations: An Introduction to the Special Forum

  Part of Journal of Transnational American Studies, 2016.

  Open access
 • Hjorthén, Adam

  “Here Is the Beginning of Pennsylvania”: A Settler Commemoration and Entangled Histories of Foundational Sites

  Part of Journal of Transnational American Studies, p. 1-19, 2016.

  Open access
 • Hjorthén, Adam

  Chauvinistisk yra över svensk stöld

  2015.

 • Hjorthén, Adam

  Svenskarnas immigration var del av fördrivningen av indianerna: Lennart Pehrson, Den nya tiden: Utvandringen till Amerika III

  Part of Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2015.

 • Hjorthén, Adam

  Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in America

  Department of History, Stockholm University, 2015.

 • Blanck, Dag

  "A Mixture of People with Different Roots": Swedish Immigrants in the American Ethno-Racial Hierarchies

  Part of Journal of American Ethnic History, p. 37-54, 2014.

 • Hjorthén, Adam

  Örnen och flaggan

  Part of Svenska sjömanstatueringar, p. 90-101, 2014.

 • Blanck, Dag

  "Swedish Immigration since 1940"

  Part of Immigrants in American History: Arrival, Adaptation, and Integration, 2013.

 • Blanck, Dag

  Traveling scholars : Swedish academic travelers across the Atlantic in the 20th century

  Part of  American foundations and the European welfare states, 2013.

 • Blanck, Dag

  Swedes and Swedish Americans, 1940-Present

  Part of Immigrants in American history, 2013.

 • Blanck, Dag

  Från det norröna till välfärdsstaten

  Part of Skandinavien i tid och rum. Bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012, CSS Acta Series, II (Copenhagen/Lund: Centre for Scandinavian Studies, 2013), 2013.

 • Hjorthén, Adam

  Därför ska Sverige sluta fira sin koloniala historia

  2013.

 • Hjorthén, Adam

  The past is a present: On the rhetoric of monuments and United States universalism

  Part of Making cultural history, p. 49-58, 2013.

 • Blanck, Dag

  Friends and Neighbors?: Patterns of Norwegian-Swedish Interaction in the United States

  Part of Norwegians and Swedes in the United States, p. 5-20, 2012.

 • Blanck, Dag

  Two Churches, One Community: The Augustana Synod and the Covenant Church, 1860-1920

  Part of Swedish American Historical Quarterly, p. 158-174, 2012.

 • Blanck, Dag; Anderson, Philip J.

  Norwegians and Swedes in the United States: Friends and Neighbors

  2012.

 • Blanck, Dag

  Från det norröna till välfärdsstaten: Scandinavian Studies i USA

  Part of Tidskrift för litteraturvetenskap, 2012.

 • Hjorthén, Adam

  Displaying a Controversy: The Kensington Rune Stone as Transnational Historical Culture

  Part of Swedish-American Historical Quarterly, p. 78-105, 2011.

 • Lagerkvist, Amanda

  A Virtual America: Americans and 'American' Spaces in New Shanghai

  Part of American Studies in Scandinavia, p. 81-108, 2010.

 • Hjorthén, Adam

  En viking i New York: Kitsch, kommersialism och historiemissbruk på världsutställningen 1964/1965

  Part of Valör, p. 19-33, 2010.

 • Lagerkvist, Amanda

  Transitional times: ‘New Media’ – Novel Histories and Trajectories

  2009.

 • Jansson, André; Lagerkvist, Amanda

  The Future Gaze: City Panoramas as Politico-Emotive Geographies

  Part of Journal of Visual Culture, p. 25-53, 2009.

 • Hjorthén, Adam

  Turkiet 1:25: Historiebruk och identitet i Miniaturk

  Part of Valör, p. 3-14, 2009.

 • Lagerkvist, Amanda

  Travels in Thirdspace: Experiential Suspense in Mediaspace – the Case of America (un)known

  Part of European Journal of Communication, p. 343-363, 2008.

 • Blanck, Dag

  Scholars Across the Seas: The American Scandinavian Foundation and the Sweden America Foundation in the Trans-Atlantic Exchange of Knowledge

  Part of American Studies in Scandinavia, p. 100-125, 2008.

 • Lagerkvist, Amanda

  Gazing at Pudong - 'With a Drink in Your Hand' : Time Travel, Mediation, and Multisensuous Immersion in the Future City of Shanghai

  Part of The Senses and Society, p. 155-172, 2007.

 • Åsard, Erik

  Det dunkelt tänkta: Konspirationsteorier om morden på John F. Kennedy och Olof Palme

  Ordfront, 2006.

 • Blanck, Dag

  American influences in Sweden: reflections on a trans-atlantic relationship

  Part of On and beyond the Mississippi, 2004.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  Som om USA inte fanns

  Part of Svenska Dagbladet, 2004.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  My life, Bill Clinton, Mrs secretary, Madeleine Albright

  Part of Sydsvenska Dagbladet, 2004.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  An unfinished life: John F. Kennedy, 1917-1963, by Robert Dallek

  Part of American Studies in Scandinavia, p. 101-104, 2004.

 • Shands, Kerstin W.; Lundén, Rolf; Blanck, Dag

  Notions of America: Swedish Perspectives

  2004.

 • Blanck, Dag; Philip J., Anderson; Byron, Nordstrom

  Scandinavians in Old and New Lands.: Essays in Honor of H. Arnold Barton

  2004.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  The great unraveling : losing our way in the new century, Paul Krugman

  Part of Smålandsposten, 2003.

 • Åsard, Erik

  "Vad göder vår tids konspirationsteorier?"

  Part of Oförtrutet, p. 554-557, 2003.

 • Blanck, Dag

  `We Have a Lot to Learn from America’: the Myrdals and the question of American influences in Sweden

  Part of Angles on the English-Speaking world. Trading Cultures. Nationalism and Globalization in American Studies, 2002.

 • Lundén, Rolf; Ekelund, Bo G; Blom, Mattias Bolkéus

  Literary Generations and Social Authority: A Study of US Prose-Fiction Debut Writers, 1940-2000

  Part of Poetics (Amsterdam. Print), p. 299-309, 2002.

 • Åsard, Erik

  Politikern Olof Palme

  2002.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  Den tredje mannen: Ralph Nader och det amerikanska presidentvalet 2000

  Part of Sydsvenska Dagbladet 2002-05-12, 2002.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  Tracing literary careers: four case studies from the 1940 cohort of fiction debut writers in the United States

  Part of Poetics (Amsterdam. Print), p. 365-380, 2002.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  Sverige – ett u-land i Amerikakunskap

  Part of Expressen, 2001.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  Om rätten att säga ifrån: Arthur Millers Häxjakten

  2001.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  Medier, myter och massornas kultur: Don DeLillos författarskap

  Part of Upsala Nya Tidning 2001-06-29, 2001.

 • Åsard, Erik

  "Senator Joe McCarthy and the Conspiracy Theory in American Political History"

  Part of American Studies at the Millennium, p. 13-27, 2001.

 • Åsard, Erik

  "George W. Bush's 'Compassionate Conservatism'"

  Part of SINAS-News, Newsletter, p. 5-6, 2001.

 • Goldfield, David

  "The Rise of the Sunbelt: Urbanization and Industrialization"

  Part of A Companion to the American South, p. 474-493, 2001.

 • Goldfield, David

  The American Journey: A History of the United States

  Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2001.

 • Lagerkvist, Amanda; Lagerkvist, Amanda; Husz, Orsi

  Konsumtionens motsägelser: En inledning

  Part of Förbjudna njutningar, 2001.

 • Blanck, Dag

  Definitioner och kategoriseringar i USA: en utgångspunkt för positiv särbehandling

  Part of Positiv särbehandling i Sverige och USA, p. 43-67, 2000.

 • Blanck, Dag

  Positiv särbehandling i praktiken: exemplet University of Iowa

  Part of Positiv särbehandling i Sverige och USA, p. 101-123, 2000.

 • Blanck, Dag

  Hur har positiv särbehandling fungerat i USA?

  Part of Positiv särbehandling i Sverige och USA, p. 69-100, 2000.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  Det var en gång en president: Edmund Morris Dutch: A Memoir of Ronald Reagan

  Part of Smålandsposten 2000-01-13, 2000.

 • Blom, Mattias Bolkéus

  The Literary Generations Project: A Report from Uppsala University

  Part of American Studies in Europe, 2000.

 • Åsard, Erik

  "Positiv särbehandling i Sverige och USA"

  Part of Positiv särbehandling i Sverige och USA, p. 9-41, 2000.

 • Åsard, Erik; Runblom, Harald

  "Positiv särbehandling i Sverige och USA"

  Part of Social forskning, p. 5-6, 2000.

 • Åsard, Erik; Gronbeck, Bruce E.

  "Televised Party Leader and Presidential Candidate Debates in Sweden and the United States"

  Part of Argument at Century's End: Reflecting on the Past and Envisioning the Future: Selected Papers from the Eleventh NCA/AFA Conference on Argumentation, p. 394-402, 2000.

 • Åsard, Erik

  "From Class Struggle to Kulturkampf"

  Part of SINAS-News, Newsletter, p. 5-6, 2000.

 • Lindahl, Folke

  "Särbehandlingspolitikens utveckling, utfall och utmaningar i Sverige och USA"

  Centre for Multiethnic Research, Uppsala, 2000.

 • Åsard, Erik

  Joe McCarthy och konspirationsteorins livskraft i USA

  Part of Migration och mångfald, p. 218-232, 1999.

 • Kellerman, Barbara

  Reinventing Leadership: Making the Connection Between Politics and Business

  State University of New York Press, New York, 1999.

 • Åsard, Erik

  The Limits of 'Americanization' in Swedish Politics

  Part of The Swedish-American Historical Quarterly, p. 173-181, 1999.

 • Karlsson, Pia

  "Islam tar plats. Moskéns funktion"

  Part of Blå-gul islam? Muslimer i Sverige, p. 195-212, 1999.

 • Blanck, Dag

  Academic migration. Sweden and the United States

  Part of Swedish American Genealogist, p. 233-243, 1999.

 • Karlsson, Pia

  "En officer och gentleman? De ryska sågfilarna och spionanklagelserna"

  Part of Bröd och salt. Svenska kulturkontakter med öst, p. 144-165, 1998.

 • Karlsson, Pia

  "Politik och romantik. Muslimsk 'kvinnlighet' förkroppsligad i slöjan"

  Part of Behag och begär. Kulturella perspektiv på kroppens, intimitetens och sexualitetens transformationer, p. 106-146, 1998.

Last modified: 2021-03-10