Engelska institutionen

E-postadresser
Engelska institutionen: Info@engelska.uu.se
Studievägledare: studievagledare@engelska.uu.se
Studierektor grund- och avancerad nivå: studierektor@engelska.uu.se
Koordinator för Masterprogram i engelska: masters@engelska.uu.se

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L,
Postadress: Box 527, 751 20 Uppsala
Telefonnummer: 018-471 1247, 018-471 1245
Fax: 018-471 1229
E-post: Info@engelska.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster:

Avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS)

Föreståndare: