Engelska institutionens styrelse

Prefekt och ordförande
Christer Larsson, univ.lekt.
Erik Smitterberg, professor (suppleant)

Lärare
Angela Hoffman, univ.lekt.
Christine Mackay Tircomnicu, univ.adj.
Ashleigh Harris, professor
Gregory Darwin, univ.lekt.
Adam Hjorthén, univ.lekt.

1. Sofia Ahlberg, univ.lekt. (suppleant)
2. Stuart Robertson, univ.lekt. (suppleant)
3. Erik Smitterberg, professor (suppleant)

TA-personal
Åke Eriksson, kurssam.
Ulrika Sahlin Åkerstedt (suppleant)

Forskarstuderande
Cecilia Lindskog Whiteley
Suzanne Ericson (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Max van Loenen
Ellen Melin

Suppelant saknas.

Mandattiden för institutionsanställda är 2022-10-15--2025-10-14. För studerande är manddatiden 2022-07-01--2023-06-30.

Ombud

Jämställdhetsombud
Gregory Darwin (lärarrepresentant i fakultetens kommitté för lika villkor), Angelica Olausson (TA-representant i fakultetens kommitté för lika villkor)

Skyddsombud
Christer Geisler

Miljöombud
Åke Eriksson

Senast uppdaterad: 2023-11-24