Engelska institutionens styrelse

Prefekt och ordförande
Christer Larsson, univ.lekt.
Erik Smitterberg, professor (suppleant)

Lärare
Angela Hoffman, univ.lekt.
Christine Mackay Tircomnicu, univ.adj.
Stuart Robertson, univ.lekt.
Christer Geisler, univ.lekt.
Per Otterstedt, univ.adj.

Linnéa Anglemark, univ.lekt. (suppleant)
Erik Smitterberg, professor (suppleant)
Leonard Driscoll, univ.lekt. (suppleant)

TA-personal
Åke Eriksson, kurssam.
Lóa Kristjánsdóttir, ekonom (suppleant)

Forskarstuderande
Cecilia Lindskog Whiteley
Suzanne Ericson (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Dolores Fors
Zacharias Jafar
Suppelant saknas.

Mandattiden för institutionsanställda är 2019-10-15--2022-10-14. För studerande är manddatiden 2022-07-01--2023-06-30.

Ombud

Jämställdhetsombud
Adam Hjorthén (ordinarie representant i fakultetens kommitté för likabehandling)
Vakant (suppleant i fakultetens kommitté för likabehandling)

Skyddsombud
Christer Geisler

Miljöombud
Åke Eriksson

Senast uppdaterad: 2022-08-16