Engelska institutionens styrelse

Prefekt och ordförande
Christer Larsson, univ.lekt.
Erik Smitterberg, professor (suppleant)

Lärare
Angela Hoffman, univ.lekt.
Christine Mackay Tircomnicu, univ.adj.
Ashleigh Harris, professor
Gregory Darwin, univ.lekt.
Adam Hjorthén, univ.lekt.

1. Sofia Ahlberg, univ.lekt. (suppleant)
2. Stuart Robertson, univ.lekt. (suppleant)
3. Erik Smitterberg, professor (suppleant)

TA-personal
Åke Eriksson, kurssam.
Ella Ekblom, studievägledare (suppleant)

Forskarstuderande
Cecilia Lindskog Whiteley
Suzanne Ericson (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Zacharias Jafar
Vakant
Suppelant saknas.

Mandattiden för institutionsanställda är 2022-10-15--2025-10-14. För studerande är manddatiden 2022-07-01--2023-06-30.

Ombud

Jämställdhetsombud
Adam Hjorthén (ordinarie representant i fakultetens kommitté för likabehandling)
Vakant (suppleant i fakultetens kommitté för likabehandling)

Skyddsombud
Christer Geisler

Miljöombud
Åke Eriksson

Senast uppdaterad: 2023-02-20