250 år och mer

Utbildning och forskning i engelska sedan 1736.

Styrelse och styrdokument

Engelska institutionen

Undervisning i engelska förekom inte när Uppsala universitet grundades 1477, men har ändå en lång historia vid lärosätet. Engelska inrättades som akademisk disciplin år 1736, då Andreas Hesselius utnämndes till den förste läraren i ämnet.

Sedan dess har verksamhetens omfattning vuxit och de nuvarande tre professurerna vid institutionen omfattar engelska språket (inrättad 1904), Engelsk litteratur (1948) och amerikansk litteratur (1968).

Den keltiska avdelningen har uppstått ur en forskningsprofessur i keltiska språk och jämförande indo-europeisk språkvetenskap (1941-48) och det Irländska institutet (inrättat 1950). År 2003 införlivades Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) i institutionens organisation.

Fakta
  • Omkring 1500 studenter per år
  • Ca 40 anställda
  • Ett kandidatprogram i engelska med globala perspektiv
  • Ett masterprogram i engelska
  • Omfattar en keltisk avdelning och
  • Svenska institutet för nordamerikastudier
  • Ca 60 kurser
Senast uppdaterad: 2023-09-06