Pedagogiska priset till Christine Mackay Tircomnicu

2020-05-20

Vi gratulerar vår kollega Christine Mackay Tircomnicu som tilldelats 2020 års fria pedagogiska pris.

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område. År 2020 är det prioriterade området ”återkoppling till studenter”. Prismotiveringen lyder:

Christine Mackay Tircomnicu är en engagerad lärare som motiverar studenter och skapar ett positivt lärandeklimat. Hon kombinerar högt ställda krav med en konstruktiv och utvecklande återkoppling som motiverar och stimulerar studenter. Christines tydliga bedömningsgrunder kopplade till lärandemålen ger studenterna konkreta riktlinjer för att stärka sina framsteg och resultat.

Mer om priset och övriga pristagare.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-02-12