Rettigska priset till Merja Kytö

2019-03-15

Merja Kytö, professor vid engelska institutionen, tilldelas Kungl. Vitterhetsakademiens Rettigska pris. Hon får priset för sitt innovativa arbete inom syntax, pragmatik och korpuslingvistik på det tidigmoderna och det nyare engelska språkområdet.

Mer om priset.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-02-12