Intervju med gästprofessor N. Katherine Hayles

2018-05-28

Professor N. Katherine Hayles arbetsplats är vanligtvis Duke University, men under perioden 2018-2020 är hon även gästprofessor vid engelska institutionen, Uppsala universitet.

Hennes interdisciplinära forskning har fokuserat på relationer mellan litteratur, samhälle och informationsteknik under 19- och 20-hundratalet. Hennes bok How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics (1999) har belönats med flera priser.

Docent Michael Boyden gjorde en intervju med N. Katherine Hayles där hon berättar om sitt arbete inom digital humaniora och om det litterära forskningsfältets utveckling i och med digitaliseringens frammarsch.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-02-12