Keltiska studier

Den keltiska avdelningen vid Uppsala universitet, som inrättades 1950 och är den enda i sitt slag i Skandinavien, ger kurser i keltiska språk, litteratur och historia från alla perioder. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser på grundnivå inom ramen för Keltiska språk A-C, där alla ingående delkurser kan läsas som fristående 7,5-poängskurser.

Keltiska språk kan utgöra ett biområde i en kandidatexamen och alltså vara ett utmärkt komplement inom en examen i ämnen såsom engelska, historia, lingvistik, nordiska språk, moderna språk, arkeologi, biblioteks- och arkivstudier.

Kurser

Alla kurser finns som 7,5-poängskurser, eller ingår som en del av en 30-poängskurs i Keltiska språk A, B och C. Varje 7,5-poängskurs finns både som campus- och distanskurs. Undervisningen sker på engelska, eller i samband med språkkurser, på målspråket.

Vi erbjuder både grund- och fortsättningskurser i nyiriska och kymriska, varefter studenterna skall ha motsvarande B1-kompetens inom det aktuella språket (gemensam europeisk referensram för språk). Studenter som tar kurser i forniriska på B- och C-nivå kommer att läsa mytologiska berättelser på forniriska i den sista kursen. På grundnivå erbjuds kurser i keltisk litteratur och keltisk historia samt en kurs i irisk kärlekspoesi.

Observera att kursutbudet kan variera, beroende på tillgängliga resurser.

Grundnivå

Keltiska studier

Kontakt

Studievägledare

Mottagningstider
Det går att boka digitalt möte via Zoom eller möte på plats med vår studievägledare. Skicka ett mejl till adressen ovan för att boka en tid.

Studera keltiska språk vid Uppsala universitet

Keltiska studier betecknar det akademiska studiet av språken, litteraturen och historien i de länder där keltiska språk talas, eller har talats i det förflutna. De keltiska språken tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen, och även om den så kallade kontinentalgaeliskan bara finns kvar i form av tidiga inskriptioner, har de keltiska språk som talades längs atlantkusten överlevt in i modern tid. Dessa språk kan delas in i två grupper: dels iriska, skotskgaeliska och manx (så kallad goideliska), dels kymriska, bretonska och korniska (så kallad Brythonic).

Vid Uppsala universitet, är det möjligt att studera nyiriska, kymriska (walesiska) och forniriska. De keltiska språken innehåller ett antal språkliga särdrag som gör dem mycket intressanta för studenter med intresse för jämförande språkstudier. I synnerhet forniriska, som med sin ålderdomliga struktur och ordförråd är ett av de äldsta skriftliga folkspråken i Europa, utgör ett viktigt verktyg inom jämförande indoeuropeisk språkvetenskap. Att studera keltiska språk ger också en unik inblick i kulturen i de länder där språken talas. Studenter som läser nyiriska, kymriska eller forniriska till C-nivå kommer att ha möjlighet att läsa poesi och prosa på originalspråket.

Genom introduktionskurser i keltisk historia och medeltida irisk och kymrisk litteratur ges våra studenter även möjlighet att ta del av kelternas rika historia, litteratur och kultur utan att behöva kunskap om de keltiska språken. I dessa kurser studeras arkeologiska, historiska och språkliga bevis för kelternas existens i Europa. Studenterna lär sig också om den rika litterära traditionen på folkspråken i Irland och Wales genom att studera mytologiska berättelser och hövisk kärlekspoesi i översättning. Totalt ger kursutbudet en bra grund i keltiska studier och kan möjliggöra studier på högre nivå vid universitet i Irland och Storbritannien. De individuella 7,5-poängskurserna kan utgöra ett komplement för dem som är intresserade av andra medeltida språk och kulturer, särskilt de nordiska; de kan ge kulturella och historiska sammanhang för dem som är intresserade av den engelskspråkiga litteraturen i Irland och Wales; eller de kan erbjuda en möjlighet att lära sig ett nytt och spännande språk.

Senast uppdaterad: 2023-06-29