INSTÄLLT! Work in progress-seminarium, Amerikansk litteratur

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044
  • Föreläsare: Elliot Mason
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Daniel Kane
  • Seminarium

Slutseminarium

Opponent: Marina Vishmidt, professor of art theory in Department of Art Theory, University  of  Applied Arts, Vienna.