SINAS Research Seminar: "He Who Holds the Pen: Fred M. Hechinger as Education Editor and Knowledge Broker for the New York Times, 1959-1990."

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Chelsea Rodriguez, doktorand, Uni of Gröningen
  • Arrangör: Swedish Institute for North American Studies (SINAS)
  • Kontaktperson: Christin Mays
  • Seminarium

Chelsea Rodriguez ventilerar en text med titeln "He Who Holds the Pen: Fred M. Hechinger as Education Editor and Knowledge Broker for the New York Times, 1959-1990."

Seminariet hålls på Zoom. Texten kan erhållas en vecka i förväg.