English Linguistics Research Seminar

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044 och via Zoom (kontakta Dan McIntyre för länk)
  • Föreläsare: Scott Sterling (Indiana State University, USA), Kate Yaw (University of South Florida, USA).
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Dan McIntyre
  • Seminarium