English Linguistics Research Seminar: "The effect of accuracy on grading of EFL writing"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044 och via Zoom (kontakta Dan McIntyre för länk)
  • Föreläsare: Christian Holmberg (Luleå University of Technology, Sweden).
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Dan McIntyre
  • Seminarium