English Linguistics Work-in-Progress Seminar: "Gender Evaluation in American English, 1875–1989"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1059 och via Zoom (kontakta Dan McIntyre för länk)
  • Föreläsare: Saqueb Kathon
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Dan McIntyre
  • Seminarium