SINAS Research Seminar “Conspiracies of Infrastructure: Neo-Noir and the Case Against the New Deal.”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 16-1044
  • Föreläsare: Max McKenna, doktorand, Freie Universität Berlin
  • Arrangör: Swedish Institute for North American Studies (SINAS)
  • Kontaktperson: Christin Mays
  • Seminarium

Max McKenna ventilerar en text med titeln “Conspiracies of Infrastructure: Neo-Noir and the Case Against the New Deal.”

Seminariet hålls på plats och på Zoom. Texten kan erhållas en vecka i förväg.

För mer information, inklusive text och Zoom-länk, kontakta Christin Mays.