SINAS Research Seminar: “‘In a Slave State a White Man has Every Advantage’: S. M. Swenson, Swedish Exceptionalism, and Texas State History.”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Lucia Hodgson, Universitetslektor, Linnéuniversitetet
  • Arrangör: Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS), Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Christin Mays
  • Seminarium