SINAS Research Seminar: "Challenging Authority – The Problem of Categorization and Diversity in Southern Music Heritage"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 16-1044 och via Zoom
  • Föreläsare: Christopher Thompson, postdock, Malmö universitet
  • Arrangör: Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS), Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Christin Mays
  • Seminarium