SINAS Research Seminar: “Culinary Ghosting and Landscape Re-Placement”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 16-1044
  • Föreläsare: Adam Lundberg, doktorand, Kulturgeografiska institutionen
  • Arrangör: SINAS
  • Kontaktperson: Christin Mays
  • Seminarium

Adam Lundberg ventilerar en text med titeln "Culinary Ghosting and Landscape Re-Placement"

Seminariet hålls på plats och på Zoom. Texten kan erhållas en vecka i förväg.

För mer information, inklusive text och Zoom-länk, kontakta Christin Mays.