SINAS Research Seminar: “Forging a Cultural Economy: Swedish-American Publishing Networks and Organizations in the Mid-West, 1860-1880”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044 och via Zoom - kontakta Adam Hjorthén för länk
  • Föreläsare: Erik Thosteman, PhD Candidate in Economic History, Uppsala University
  • Arrangör: Svenska institutet för nordamerikastudier, Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Adam Hjorthén
  • Föreläsning