SINAS Research Seminar: “Warner Oland - Our Lost Movie Star”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Via Zoom - kontakta Adam Hjorthén för länk
  • Föreläsare: Kim Khavar Fahlstedt, PhD in Film Studies, Stockholm University
  • Arrangör: Svenska institutet för nordamerikastudier, Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Adam Hjorthén
  • Föreläsning