SINAS Research Seminar: “'Awakened by a Worthy and Attractive Object': Anatomy, Minstrelsy and the First Anatomically Explicit Sex Education Book for Children"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Via Zoom - kontakta Adam Hjorthén för länk
  • Föreläsare: Michael Sappol, PhD, Gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
  • Arrangör: Svenska institutet för nordamerikastudier, Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Adam Hjorthén
  • Föreläsning