Forskningsseminarium: “An investigation of the assessment of Swedish upper secondary school students’ written English vocabulary production.”

  • Datum: –18.00
  • Plats: Via Zoom - kontakta Merja Kytö för länk
  • Föreläsare: Christian Holmberg Sjöling (Luleå University of Technology)
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium