Workshop: Transatlantic Slavery and Abolition in the Nordic Region

  • Datum: –18.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Meddelas senare
  • Arrangör: Åsa Bharathi Larsson (SINAS, Uppsala universitet) & Sam Holmqvist (Södertörns högskola)
  • Kontaktperson: Åsa Bharathi Larsson
  • Workshop

Ytterligare information