Work in progress-seminarium: "Evaluation of males and females in contemporary American English: A corpus-based study"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Via Zoom - kontakta Merja Kytö för länk
  • Föreläsare: Md Nazmus Saqueb Kathon
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium