SINAS-seminarium: “Uncle Tom's Cabin in Swedish-American Borderlands”.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoommöte
  • Föreläsare: Åsa Bharathi Larsson (Uppsala University).
  • Arrangör: Svenska institutet för nordamerikastudier, Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Adam Hjorthén
  • Seminarium

Kontakta adam.hjorthen@engelska.uu.se för textunderlag och Zoomlänk.