Research Application Workshop (II)

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoommöte
  • Arrangör: Svenska institutet för nordamerikastudier, Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Adam Hjorthén
  • Workshop

Kontakta adam.hjorthen@engelska.uu.se för textmaterial och Zoomlänk.