Keltiska språk

Den keltiska avdelningen, den enda i sitt slag i Skandinavien, är tillägnad studiet av keltiska språk och litteraturer från forntid fram till våra dagar. Avdelningen etablerades 1950 när James Carney från Dublin Institute for Advanced Studies utnämndes till gästprofessor i iriska. Utnämningen var ett tecken på de täta vetenskapliga banden mellan Irland och Sverige inom komparativ indoeuropeisk språkforskning och irisk folklivsforskning under slutet av 1940-talet. Sedan dess har Uppsala universitet spelat en viktig roll när det gäller att främja undervisning och forskning i keltiska studier inom de nordiska länderna. 1990 grundades Societas Celtologica Nordica i Uppsala på initiativ av dåvarande docent i keltiska språk, Ailbhe Ó Corráin (numera professor vid Ulster University), och kolleger i Oslo och Helsingfors. 

Avdelningen har fortfarande en aktiv roll i Societas Celtologica Nordica och stod bl.a. värd för sällskapets konferens ”Fourteenth International Symposium” i maj 2015. Andra konferenser som har ägt rum på senare tid är Irish America: past and present perspectives, som organiserades i samarbete med Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) i mars 2014, och symposier om iriska studier under 2012 och 2013. Avdelningen har ett brett kursutbud inom ämnet keltiska språk.

Forskningsområden

Forskningsexpertisen vid den keltiska avdelningen omfattar följande områden:

  • Iriskspråkiga manuskript från tidig medeltid till och med 1800-talet
  • Samspel mellan tryck och manuskript i 17- och 1800-talets Irland
  • Form och funktion i tidig modern litteratur på iriska
  • Religion, identitet och litteratur på iriska
  • Tidig irisk litteratur och språk
  • Textkritik av tidiga iriska texter

Forskare
Senast uppdaterad: 2023-02-02