Engelska språket

Forskning inom engelsk språkvetenskap vid institutionen består av språkteoretiskt informerade empiriska studier. Dessa är huvudsakligen baserade på datoriserade korpusar av modern och historisk engelska. Korpusarna är vanligen internationellt tillgängliga eller sammanställda vid institutionen, ofta i samarbete med internationella kontakter.

Institutionens forskare har gjort internationellt erkända framsteg i sammanställningen och användningen av elektroniska textresurser. Många doktorander har bidragit till att skapa elektroniska textsamlingar inom sina avhandlingsprojekt. Korpuslingvistiska tillämpningar har använts i historisk språkforskning och manuskriptstudier med internationellt erkända resultat.

Forskningsområden

Studiernas kärnområde omfattar det engelska språkets struktur, betydelser och bruksmönster. Dessa studeras med metoder hämtade från ett antal analysramar, till exempel:

 • variationsstudier
 • korpuslingvistik
 • (historisk) sociolingvistik
 • (historisk) pragmatik
 • språkhistoria
 • manuskriptstudier
 • språkinlärningsforskning
 • språkkontakt (och språkbyte)

Korpusbaserade projekt

Forskarstuderande

Forskarutbildningen i det engelska språket är på fyra år. En majoritet av tidigare doktorander är idag anställda vid olika utbildningsinstitutioner.

 • Dolores Fors
 • Md Nazmus Saqueb Kathon
 • Asia Kulig
 • Niclas Wikström
Uttåg ur universitetsaulan efter promoveringshögtid.

Hedersdoktorer

Enheten för det engelska språket har haft äran att nominera följande forskare, som med stöd från Engelska institutionen mottagit ett hederdoktorat från Uppsala universitet

David Denison
Honorary Doctor 2014, Smith Professor of English Language & Medieval Literature, The University of Manchester, UK.

Matti Rissanen
Honorary Doctor 2001, Professor Emeritus in English Philology, Helsinki, Finland.

Douglas Biber
Honorary Doctor 2000, Regents' Professor, Applied Linguistics, Northern Arizona Univ., AZ, USA.

Tom McArthur
Honorary Doctor 1999, Honorary Fellow, University of Exeter, UK.

Senast uppdaterad: 2023-02-02