Engelsk litteratur

Forskningen inom engelsk litteratur omfattar all litteratur skriven på engelska utanför Nordamerika från år 1500 fram till idag. Vårt övergripande mål är att skapa en förståelse av ”engelsk litteratur” som ett globalt fenomen, en samling litterära texter som korsar andra former av skrivande från år 1500 till idag, samt ett mångfaldigt uttryck för de kulturella värderingar som påverkar den sociala, politiska och vetenskapliga utvecklingen.

Forskargruppens arbete är således ”globalt”, samtidigt som vi fokuserar på begreppen tid och rum, platser och ”icke-platser”, samt geografi och miljö som begränsande förutsättningar för litterär produktion och litteraturstudier. Vår forskargrupp är den enda större enheten i Sverige som ägnar sig uteslutande åt litteraturen från Storbritannien och dess forna länder inom Samväldet.

Forskningsområden

Professor Emma Clery har specialiserat sig på brittisk 17- och 1800-talslitteratur, tryckkultur, kvinnors författarskap och ekonomisk kulturhistoria. Stephen Donovan (docent) är specialiserad på modernism, viktoriansk litteratur, tidskrifters historia och det britttiska imperiets litteraturhistoria, särskilt Joseph Conrads verk. Stuart Robertson (universitetslektor) specialiserar sig inom det sena artonhundratalet och det tidiga nittonhundratalet, med särskild inriktning mot materiell kultur, bokens och vetenskapens historia. Ashleigh Harris (professor) är specialist inom postkolonialism, afrikansk litteratur, genusstudier och etik.

Pågående forskningsprojekt

Forskarstuderande

Pågående forskning på doktorandnivå omfattar avhandlingar om afrikansk litteratur, kreativ facklitteratur i det sena nittonhundratalets Storbritannien, tidigmodern dramatik och teaterkultur.

  • Suzanne Ericson
  • Rodney Likaku
  • Avantika Pokhriyal
  • Cecilia Lindskog Whiteley
Uttåg ur universitetsaulan efter promoveringshögtid.
Senast uppdaterad: 2024-01-15