Bred & mångskiftande forskning

Forskningsområden, projekt och forskare vid institutionen.

Forskning vid institutionen

Forskning vid institutionen bedrivs inom ämnet engelska, inom nordamerikastudier och inom keltiska språk. Forskning inom engelska berör det engelska språket, engelsk litteratur och amerikansk litteratur. Inom alla tre inriktningar bedrivs forskarutbildning. I institutionen ingår även avdelningen Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) och avdelningen för keltiska studier.

De fem forskningsområdena bidrar till institutionens breda och mångskiftande forskningsprofil. Det är en av våra huvudambitioner att hitta gemensamma beröringspunkter och utveckla samarbete mellan forskarna då detta bidrar till en rikare forskningsmiljö och forskningskultur på institutionen.

Institutionen bedriver forskning, ansvarar för forskningsprojekt, arrangerar seminarier och konferenser, erbjuder forskarutbildning, bjuder in gästföreläsare och initierar samarbeten med andra universitet i Sverige och internationellt.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid institutionen är indelad i tre inriktningar: Engelsk språkvetenskap, Engelsk litteratur och Amerikansk litteratur. Utbildningen ger dig möjlighet att bli expert på ditt område, arbeta självständigt och tänka kritiskt.

Du utvecklar både praktiska och teoretiska färdigheter och får en kunskapsbredd i ditt ämne. En forskarutbildning gör dig redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Hur går ansökan till forskarutbildningen till?