Interiör från universitetsbiblioteket.

Mångfacetterad forskning

Institutionen bedriver forskning inom det engelska språket och dess litteraturer, nordamerikastudier och keltiska språk. Vi har forskarutbildning inom engelska språket, samt engelsk och amerikansk litteratur.

Forskningspublikationer

Aktuella avhandlingar

Engelska språket

Bokstavstyper i metall i trälåda

Forskning inom engelsk språkvetenskap vid institutionen består av språkteoretiskt informerade empiriska studier. Institutionens forskare har gjort internationellt erkända framsteg i sammanställningen och användningen av elektroniska textresurser.

Forskning och aktuella projekt i engelska språket

Engelsk litteratur

Forskningen inom engelsk litteratur omfattar all litteratur skriven på engelska utanför Nordamerika från år 1500 fram till idag. Vårt övergripande mål är att skapa en förståelse av ”engelsk litteratur” som ett globalt fenomen. Vår forskargrupp är den enda större enheten i Sverige som ägnar sig uteslutande åt litteraturen från Storbritannien och dess forna länder inom Samväldet.

Forskning i engelsk litteratur

Bokhyllor i universitetsbiblioteket

Amerikansk litteratur

Bokuppslag med texten "Pöstmödernist Fictiön".

Forskning i amerikansk litteratur utforskar en rad ämnen, från kanonisk amerikansk litteratur till etniska studier och visuell kultur. Med fokus på distinkta röster och stilar i amerikansk litteratur från de första mötena mellan europeiska och inhemska (nord)amerikanska populationer på 1500-talet fram till nutid, undersöker vi hur den amerikanska litterära kanon har formats och omdefinieras under påverkan av faktorer såsom invandring och populärkultur.

Forskning i amerikansk litteratur

Keltiska språk

Den keltiska avdelningen, den enda i sitt slag i Skandinavien, är tillägnad studiet av keltiska språk och litteraturer från forntid fram till våra dagar. Avdelningen etablerades 1950 och Uppsala universitet har sedan dess spelat en viktig roll när det gäller att främja undervisning och forskning i keltiska studier inom de nordiska länderna.

Forskning i keltiska språk

Bild från irisk medeltida illuminerad handskrift -- man med bok

SINAS

Washington Monument med körsbärsblom i förgrunden.

Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) bedriver forskning och främjar studiet av Nordamerika. Det är det enda institutet i sitt slag i Sverige. Ett centralt fokus hos SINAS är att utforska den amerikanska kulturens och samhällets globala relevans. Vi undersöker betydelsen av amerikansk kultur från en rad olika perspektiv, inklusive migrationshistoria, amerikanska influenser på världen, filmhistoria och populärkultur.

Forskning inom SINAS

Senast uppdaterad: 2023-09-06