Engelska

Engelskan är det mest spridda språket i världen. Det används som modersmål eller officiellt språk i alla fem världsdelarna. I vissa funktioner, till exempel inom datateknik och internationell flygtrafik, är det helt dominerande. Engelskan har också under senare år fått allt större betydelse som det viktigaste hjälpmedlet för kommunikation över språkgränserna.

Målet för grundutbildningen i engelska på alla nivåer är att du ska få ökad förmåga att förstå och uttrycka dig skriftligt och muntligt på språket och få kunskaper om kultur och litteratur i framförallt Storbritannien och USA. På C-nivå har man möjlighet att inrikta sina studier efter eget intresse mot engelsk språkvetenskap, engelsk eller amerikansk litteratur eller brittisk och amerikansk samhällskunskap.

Vid sidan av den allmänna grundutbildningen ges också fackspråkligt inriktade kurser. De är främst avsedda att läsas parallellt med studier i något annat ämne eller vid sidan om en yrkesverksamhet där man har användning av engelska. De vanligaste inriktningarna är ekonomisk och juridisk engelska samt engelska inom teknik och naturvetenskap.

Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

Unga människor mot olikfärgad bakgrund med texten Global English Studies

På programmet får du en unik möjlighet att lära dig mer om ett levande språk med nära band till de samhällen och kulturer där det används, dess rika historia och mångskiftande litterära arv och kulturella uttryck. Programmet ger dig gedigna kunskaper i engelska och i språkets funktion som världsspråk, samt dess roller i olika delar av världen.
 

Till kandidatprogrammet

Kurser

Kurser i engelska ges på grund- och avancerad nivå. På grundnivå ges kurser i engelska t.o.m. kandidatnivå (Engelska A1-C1), kurser i engelska för lärare, fackspråkliga kurser och praktisk engelska. På avancerad nivå ges en mängd kurser i det engelska språket och engelskspråkiga litteraturer.

Grund- och avancerad nivå

Engelska

Kontakt

Studievägledare

Mottagningstider
Det går att boka digitalt möte via Zoom eller möte på plats med vår studievägledare. Skicka ett mejl till adressen ovan för att boka en tid.

Senast uppdaterad: 2023-09-06