Engelska institutionen

Studieplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Upper Secondary School Teacher Education Programme

Inriktning: Svenska som andraspråk (Swedish as a Second Language)

  • 330 högskolepoäng
  • Programkod: UGY2Y
  • Inriktningskod: SVAS
  • Fastställd: 2016-09-19
  • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Diarienr: UTBVET 2016/584
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för Svenska som andraspråk (giltig från HT 2017)

Termin 1


I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.